PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Tecnocap S.p.A. is a website that offers information on company products.

Všechny informace a odkazy jsou pravidelně kontrolovány a sledovány týmem odborníků. Tecnocap S.p.A. však vylučuje a odmítá veškerou odpovědnost spojenou s prohlížením a používáním informací dostupných na těchto webových stránkách.

Obsah webu ukazuje, jakou filozofii, výrobky a služby nabízí každá společnost těm, kteří hledají informace online.

Veškerý materiál o společnosti Tecnocap S.p.A. slouží pouze pro informaci. Tecnocap S.p.A. zaručuje, že obsah stránek je přesný. Tecnocap S.p.A., v mezích platných zákonů, neposkytuje žádnou záruku a odmítá veškerou odpovědnost (s výjimkou závažného zavinění nebo podvodu) za jakoukoli přímou nebo nepřímou ztrátu vyplývající z používání webu a za materiál nebo informace na něm obsažené, za přiměřenost a soulad informací, neexistenci vad nebo chyb, neexistenci porušování práv třetích osob, dostupnost informací kdykoli, jejich soulad s technickými normami a specifikacemi nebo přesnou shodu informací nebo vyhledávání prováděných prostřednictvím těchto stránek.

Společnost Tecnocap S.p.A. připravila informace obsažené na těchto webových stránkách https://www.tecnocapclosures.com podle svých nejlepších znalostí a s největší odbornou péčí a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nepřesnosti, nesrovnalosti, neúplnost nebo chyby na těchto webových stránkách.

Informace obsažené na webových stránkách https://www.tecnocapclosures.com a na stránkách, které jsou k nim připojeny, slouží pouze pro informační účely. Tecnocap S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoli změnit tento web bez předchozího upozornění.

Společnost Tecnocap SpA, ani žádná jiná třetí strana, která se může podílet na tvorbě, realizaci a zveřejňování této webové stránky a všech ostatních s ní spojených, žádným způsobem neodpovídá za jakékoli přímé nebo vedlejší škody vzniklé nebo nepřímo vyplývající z přístupu na tento web, jeho používání nebo nepoužití této webové stránky a stránek s ní spojených nebo jakékoli chyby nebo opomenutí v jeho obsahu.

All rights relating to the website are covered by copyright.

Unless an express written declaration is provided by Tecnocap Group, all content of the website http://www.tecnocapclosures.com is protected, in terms of use, and total and partial reproduction and diffusion, by the exclusive intellectual property rights, patent, brand, copyright and intellectual property rights of Tecnocap Group itself and the third parties referred to on the website.

The website user has no right to any financial gain resulting from the content belonging to the Tecnocap Group and third parties referred to on the website, nor with reference to brands, patents, technologies, products, processes and any other intellectual and industrial property right.

The users undertake to hold Tecnocap S.p.A. indemnified against all complaints, damages, liability, legal proceedings and any other prejudicial consequence deriving from the violation of regulations relating to third party rights, such as, (solely by way of example) copyright, brands, patents, intellectual and industrial property rights, unfair competition and defamation, which these former are responsible for during navigation of the website and use of its contents.

Text, images, software, applications, logos, distinctive marks, names and codes are the exclusive property of Tecnocap S.p.A., unless indicated otherwise.

Downloads are permitted but any duplication, distribution, publication or use of the published material, or its use for financial gain, must be authorised in advance by Tecnocap S.p.A. or by the copyright holder.

Informace obsažené na těchto webových stránkách neslouží k propagačním účelům a nepředstavují ani nabídku ani navádění k předepisování, nákupu nebo dodávce nebo prodeji ani jakoukoli jinou transakci týkající se výrobků charakterizovaných značkou Tecnocap.

Odkazy na weby třetích stran jsou na tomto webu uváděny pouze pro pohodlí uživatele. Tecnocap S.p.A. výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud jde o informace vyplývající ze zdrojů třetích stran a jejich použití.

Tecnocap si vyhrazuje právo revidovat podmínky používání a přístupu na web bez předchozího upozornění aktualizací tohoto textu. Návštěvníci jsou těmito revizemi vázáni, a proto jsou povinni pravidelně číst toto zřeknutí se odpovědnosti, aby se mohli seznámit s jakýmkoli aktuálním zněním.

Start typing and press Enter to search