ZPRÁVA JE V LÁHVI: TECNOCAP JE PARTNEREM FESTIVALU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2021

Tecnocap je partnerem Festivalu udržitelného rozvoje 2021, akce, propagované ASviS (Italská aliance pro udržitelný rozvoj), která má za cíl šířit kulturu udržitelnosti a povědomí o Agendě 2030. Akce se bude konat v hybridním formátu v celé Itálii a online od 28. září do 14. října 2021 a je zaměřena na občany, podniky a instituce, aby podnítily úvahy o otázkách environmentální, sociální a hospodářské udržitelnosti. Kromě Tecnocapu jsou partnery festivalu společnosti TIM, Coop, Costa, Enel, Ferrero, Lavazza, Unicredit, Unipol, Ansa a Rai.

Festival, který je nyní ve svém pátém ročníku, se bude konat v důležitém roce, který byl zahájen Národním plánem obnovy a odolnosti a je obzvláště bohatý na mezinárodní akce, včetně G20 za italského předsednictví, Cop26 o klimatu s anglo-italským předsednictvím a Expo v Dubaji. V tomto scénáři je ještě důležitější synergie festivalu s významnými institucionálními partnery, jako je Organizace spojených národů, Evropská komise, vláda Italské republiky a státní finanční instituce Cassa Depositi e Prestiti.

Společnost Tecnocap se již léta podílí na  oběhovém hospodářství a integrovala cíle udržitelnosti do strategií společnosti a klíčových ukazatelů rozvoje, a to díky strukturovanému plánu investic do obnovitelné energie,  výrobních modelů, které stále více odpovídají požadavkům oběhového hospodářství, a ekologickému designu obalů. Skupina přijala formální závazky ve své střednědobé strategii, zdokumentované ve výroční zprávě o udržitelnosti, vypracované v souladu se standardy Global Reporting Initiative (GRI). Zpráva obsahuje studie LCA (Environmental Cycle Assessment), provedené pro účely vědeckého měření dopadů výrobků Tecnocapu na životní prostředí během jejich celého životního cyklu. Informace a důkazy ze studií LCA byly ověřeny třetí stranou a získaly autoritativní certifikační značku EPD pro životní prostředí.

Konat pro udržitelnou budoucnost znamená pro společnost Tecnocap vyvíjet  obalová řešení s minimálním dopadem na životní prostředí, jež budou nekonečně recyklovatelné a navržené pro oběhové hospodářství“. Takto komentuje Michelangelo Morlicchio, generální ředitel společnosti Tecnocap, a dodává: „Nestačí jen dělat svou práci, jsme přesvědčeni, že velkým globálním výzvám je třeba čelit otevřeným a prozíravým přístupem a podporovat aliance, postavené na společných hodnotách a společných cílech. Mnohem více než festival, tato iniciativa představuje platformu pro spolupráci na strategické úrovni, která bude mít multiplikační účinek na šíření znalostí stále širšímu publiku a na konkurenceschopnost italské ekonomiky v éře ekologické transformace.“”.

U příležitosti festivalu vytvořila italská nadnárodní společnost limitovanou edici lahví vyrobených výhradně z hliníku recyklovaného po spotřebě. Kromě toho, že lahve jsou nekonečně recyklovatelné, výrobní proces těchto speciálních lahví umožňuje snížit emise CO2 na polovinu ve srovnání s lahvemi z původního hliníku. Dalšími faktory úspěchu tohoto obalového řešení jsou extrémní lehkost (která umožňuje minimální dopad ve fázích přepravy) a možnost dlouhodobého opakovaného použití jako účinná alternativa k jednorázovým obalům.

Nyní jsme definitivně pochopili“ – komentuje prezidentka ASviS Marcella Mallenová – “že pro udržitelný rozvoj jsou nezbytné procesy jako je oddělený sběr, recyklace materiálů a celé oběhové hospodářství obecně, nahrazující znečišťující předměty, například plastové láhve, jinými ekologicky udržitelnými předměty.  To vše prochází veřejnou politikou, ale závisí též na správných  postupech společností a na chování jednotlivců jako spotřebitelů. Malá každodenní gesta, která každý z nás provádí, mohou ve skutečnosti přispět k dosažení cílů obecného zájmu. Takže díky všem těm, kdo jsou stejně jako Tecnocap aktivní v této problematice, jež nám prostřednictvím láhví, které použijeme během festivalu, dává konkrétní příklad spojení užitečného s  pohodlným a krásným.

Další informace a postřehy naleznete na webových stránkách www.festivalsvilupposostenibile.it

Asvis

ASviS je největší aliancí občanské společnosti v Itálii, sdružující různé organizace pro otázky environmentální, hospodářské a sociální udržitelnosti. ASvis pořádá festival společně se svými více než 300 členy a s podporou partnerů provádí širokou škálu aktivit – komunikaci a advocacy, vzdělávání, výzkum a institucionální dialog. Zejména od roku 2016 předkládá vlastní Výroční zprávu státním institucím a vládě, a to před schvalováním rozpočtu. Tato zpráva poskytuje vizi pokroku v Itálii a v Evropě směrem k cílům udržitelného rozvoje.

Skupina Tecnocap:

Italská nadnárodní společnost, působící v průmyslové výrobě kovových uzávěrů, lahví a aerosolových lahví z hliníku. Více než 75% jejího obratu se uskutečňuje v zahraničí v Evropě a Severní Americe. Skupina očekává, že v tomto roce dosáhne konsolidovaného obratu více než 220 milionů EUR, díky devíti výrobním závodům, tří výzkumným a vývojovým centrům a více než 1000 zaměstnancům.

Sdílet na

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start typing and press Enter to search