SPOLEČNOST TECNOCAP ZVEŘEJŇILA SVOU PRVNÍ ZPRÁVU O UDRŽITELNOSTI

Tecnocap, italská nadnárodní společnost vyrábějící kovové obaly, která působí ve 100 zemích na pěti kontinentech s přibližně 1000 zaměstnanci a jejíž obrat činí 200 milionů EUR, zveřejnila první Zprávu o udržitelném rozvoji, která transparentně informuje o výkonnosti skupiny z hospodářského, sociálního a environmentálního hlediska.

Samotné kovové obaly představují ikonu oběhového hospodářství díky možnostem do nekonečna recyklovat kovové materiály ,“ vysvětluje Michelangelo Morlicchio, generální ředitel skupiny Tecnocap. „Kromě toho se organizační kultura společnosti Tecnocap od svého založení orientuje na neustálé hledání inovativních řešení schopných harmonizovat a sladit udržitelnost a růst.

Společnost chce zdokumentovat své úsilí ve zprávě, vypracované v souladu se standardy reportingu udržitelnosti iniciativy Global Reporting Initiative (GRI),  v souladu se zásadami “in accordance-core”.

Sustainability Report - Tecnocap Group Metal Packaging

Zpráva o udržitelnosti je rozdělena do sekcí a každá se zabývá relevantní otázkou pro společnost Tecnocap a její investory. Kromě prezentace skupiny a jejího podnikání jsou důležité oblasti této zprávy věnovány strategii udržitelnosti, odpovědné správě a cílům snižování dopadů na životní prostředí do roku 2030 v souladu s ESG (Environmental, Social, Governance) a ambiciózními 17 cíli udržitelného rozvoje OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Sustainability Report - Tecnocap Group Metal Packaging

Zpráva obsahuje výsledky dvou studií LCA  provedených v závodě Cava de‘ Tirreni v provincii Salerno pro kovové uzávěry a v závodě Lecco pro hliníkové lahve a aerosolové láhve. Oba závody jsou certifikovány v mezinárodním programu EPD. Zvláštní sekce je věnována aktivitě skupiny během epidemiologicky mimořádné situace COVID-19.

Sustainability Report - Tecnocap Group Metal Packaging

První Zpráva o udržitelnosti a Prohlášení o environmentálních produktech, vypracované během roku 2020 – říká Massimo Santomauro, finanční ředitel a manažer pro vztahy s investory společnosti Tecnocap –  představují kvalifikované nástroje, jejichž prostřednictvím hodláme vyjadřovat etický a transparentní přístup a ideu udržitelnosti, která je schopna vytvářet hodnoty pro všechny investory.“

Pro šíření zprávy bez dopadů na životní prostředí je zpráva o udržitelnosti k dispozici v digitální online verzi na adrese: https://www.tecnocapclosures.com/it/bilancio-sostenibilita-tecnocap/

Sdílet na

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start typing and press Enter to search