MĚŘENÍ DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VYTVÁŘENÍ SDÍLENÉ HODNOTY.

Úsilí společnosti Tecnocap v procesu udržitelného rozvoje dosáhlo zásadního cíle: Certifikace EPD (Environmental Product Declaration).

Prohlášení o environmentálních produktech (EPD) je průkazem udržitelného rozvoje, tedy nástrojem pro transparentní, vědecké a objektivní měření dopadu kovových obalů vyráběných společností Tecnocap na životní prostředí.

EPD Certification Packaging - Metal Closures, Bottles and Aerosol Cans „Jsme velmi hrdí na tento dosažený cíl, který potvrzuje naše úsilí v oblasti vědeckého měření a transparentního dokumentování ekologické stopy našich  vyráběných kovových obalů“ – komentuje Michelangelo Morlicchio, generální ředitel skupiny Tecnocap, a dodává: „Tento důležitý výsledek přichází na konci složitého procesu, který nabyl konkrétní formy zveřejněním první Zprávy o udržitelném rozvoji. Jsem si jist, že EPD budou představovat skvělý nástroj pro identifikaci procesů, do kterých je třeba vstupovat, pro dosažení stále ambicióznějších cílů v oblasti snížení emisí a ochrany zdrojů planety.“

Certifikace EPD obsahuje v jediném dokumentu všechny podrobné informace – objektivní a srovnatelné – o dopadu kovových uzávěrů, vyráběných v závodě Cava de‘ Tirreni a hliníkových lahví a aerosolových lahví, vyráběných v závodě Lecco, na životní prostředí, s ohledem na důležité proměnné, jakými jsou spotřeba energie a surovin, emise do ovzduší, výroba odpadu a vypouštění odpadních vod.

EPD Certification Packaging - Metal Closures, Bottles and Aerosol Cans

Certifikace EPD je certifikací mezinárodní hodnoty vydané třetí stranou, která dokládá  environmentální dopad výrobků. Je vyvíjena podle mezinárodních norem, jež zaručují její spolehlivost a uznávání na globální úrovni. Díky těmto funkcím je velmi užitečným nástrojem pro transparentní sdílení informací se zákazníky a investory a pro integraci zásad a cílů udržitelnosti zákaznických značek v oblasti balení.

EPD Certification Packaging - Metal Closures, Bottles and Aerosol Cans

Obě EPD jsou nyní registrovány a publikovány v International EPD®System a dokumenty je možné stáhnout v pdf na následujících odkazech:

https://www.environdec.com/library/epd2312
https://www.environdec.com/library/epd2313

Sdílet na

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start typing and press Enter to search