Zelená a Sociální

GLOBÁLNÍ STRATEGIE PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
NAŠE VIZE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI

Udržitelný rozvoj a společenskou odpovědnost v Tecnocapu představuje provádění důvěryhodné politiky a každodenní praxe namísto abstraktních prohlášení o hodnotách a zásadách. Tři dimenze udržitelnosti – sociální, ekonomická a environmentální, se promítají do neustálého a rostoucího úsilí o zlepšení kvality života zaměstnanců, zákazníků a obecně komunit Tecnocapu. V posledních deseti letech růst obratu ani mezinárodní expanze nebránily Tecnocapu plnit závazky vůči místním komunitám a zajímat se o lidi. Internacionalizace posunula cíle udržitelnosti ještě výše, pokud jde o snižování spotřeby surovin a omezování znečišťování během výrobních procesů.

Skutečnými pilíři našich firemních rozhodnutí jsou transparentnost, solidnost a čestnost. Důkazem angažovanosti společnosti je posilování a neustálý výcvik zaměstnanců.
Odpovědné řízení zdrojů, bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana přírodních zdrojů jsou klíčovými kapitolami našeho závazku snižovat dopady vyplývající z našeho výrobního cyklu.

CIRKULUJÍCÍ EKONOMIKA

Hliník a železo jsou třetím a čtvrtým nejvíce přítomným minerálem na Zemi. Kov je 100% recyklovatelný a může být nekonečně recyklován bez ztráty jakýchkoli fyzikálních vlastností. V průběhu celého životního cyklu – od těžby surovin po výrobu, spotřebu a recyklaci – jsou výhody kovu nesrovnatelné s jakýmkoli jiným materiálem a představují podstatu udržitelnosti.

NA PRVNÍM MÍSTĚ JSOU LIDÉ

Lidé pracující v Tecnocapu představují hlavní úspěch skupiny z hlediska loajality a vzájemné důvěry. Posilování jejich talentu a valorizace podpůrného prostředí jsou základními hodnotami, stejně jako ochrana zaměstnanosti a zlepšování ekonomických, profesních a sociálních podmínek. Práce v Tecnocapu znamená každodenní práci v bezpečném a komfortním prostředí, mnohem lepším než vyžadují zákony a předpisy.

POSILOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIT

Ochrana a podpora kolektivního blaha představují strategické cíle společenské odpovědnosti společnosti. Sociálně-ekonomická struktura místních komunit v místech našich výrobních závodů je význačným aktivem pro růst naší skupiny. Tecnocap intenzivně podporuje vzdělávací aktivity pro mladé talenty, kulturní projekty a filantropické aktivity.

BUDOUCÍ CÍLE

Kromě získání certifikátů v oblasti životního prostředí, kvality a etiky dle norem ISO 14001 – ISO 9001 – BRC / IOP – Smeta 4 Pillars – AIB se Tecnocap soustavně věnuje neustálému zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, komunit a spotřebitelů. Pokud jde o výrobní cyklus, skupina Tecnocap spustila plán neustálého snižování emisí CO2, spotřeby energie a vody a produkce odpadů.

Mezi několika projekty vývoje inovačních technologií je možné vyzdvihnout výzkum nových hmot bez plastifikátorů, s nulovou migrací pro zvýšení bezpečnosti potravin a lepší ochranu zdraví spotřebitelů.

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

ZELENÉ INOVACE

FILANTROPIE

CERTIFIKACE

Start typing and press Enter to search