Bond Loan

Tato sekce shromažďuje finanční údaje a informace týkající se skupiny Tecnocap.
Abyste mohli vstoupit do této sekce, musíte si přečíst a přijmout prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
Registrovat se pro přístup k obsahu.

ODMÍTNUTÍ

Informace obsažené v této části webu jsou vyhrazeny investorům Tecnocap S.p.A. a jsou přístupné pouze po předchozím prohlášení, že jste si přečetli a přijali níže uvedené informace. Přístupem do této části webových stránek společnosti Tecnocap SpA souhlasíte s tím, že se budete řídit níže uvedenými podmínkami, které mohly být změněny a/nebo aktualizovány, a proto si tuto stránku webu www.tecnocapclosures.com musíte přečíst celou, kdykoli je zpřístupňována.
Přístupový dokument obsažený v této části webu Investoři » Debetní půjčka je přístupový dokument k mnohostrannému obchodnímu systému organizovanému a spravovanému společností Borsa Italiana S.p.A. – Profesionální segment ExtraMOT PRO dluhopisů vydaných společností Tecnocap S.p.A., navržených podle předpisů ExtraMOT (dále jen „předpisy ExtraMOT“).
Přístupový dokument v tomto ohledu nezajišťuje poskytování poradenských služeb ani neposkytuje odborné názory na finanční, právní nebo daňové záležitosti. Prognózy, které obsahuje, nejsou zamýšleny jako důkaz, že strukturování předvídatelných operací v v tomto segmentu může být ziskové a vhodné pro příjemce tohoto dokumentu. Přístupový dokument a informace v něm obsažené nemohou v žádném případě vytvářet informativní, hodnotící podklad zaměřený na tržní nabídky. Konkrétně Přístupový dokument a informace zde obsažené nejsou (I) nabídkou finančních nástrojů pro veřejnost podle článků 94 a násl. legislativního nařízení č. 58 z 24.02.1998 („Konsolidovaný text o financích“ nebo „CTF“) a jeho souvisejících prováděcích předpisů – zejména tento dokument nebyl předmětem schválení CONSOB a žádný jiný regulační orgán EU/jiných zemí nehodnotil správnost nebo přiměřenost zde obsažených informací; (II) nabízením nebo poptáváním investování do jurisdikcí zemí, kde je uvedené nabízení, poptávání nebo distribuce nezákonná nebo kde osoba, která nabízí nebo poptává, k tomu není oprávněna, nebo pokud je toto navrhováno stranám, kterým není dovoleno být příjemcem uvedených nabídek nebo poptávek. Informace obsažené v této části webu jsou zveřejňovány v souladu s předpisy ExtraMOT.
Akcie společnosti nesmí být nabízeny ani prodávány v USA, ve vztahujících se k nim státech, v závislých územích a v distriktu Kolumbie, ani lidem nebo jménem lidí s bydlištěm v USA. Společnost nemá v úmyslu zaznamenat žádnou část nabídky v USA nebo navrhovat veřejné nabídky svých vlastních akcií v USA. Přístupový dokument a informace obsažené v této části webu jsou tedy přístupné výhradně stranám, které nejsou rezidenty a/nebo nemají bydliště a v žádném případě se v současné době nenacházejí v USA, Austrálii, Japonsku, Kanadě ani v žádné jiné zemi, kde zveřejnění Přístupového dokumentu a informací v něm obsažených vyžaduje souhlas příslušných místních orgánů nebo je v rozporu s místními normami a předpisy. Výrazem „lidé s bydlištěm v USA“ odkazujeme na to, co je definováno v nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 („Zákon o cenných papírech“), pokud registrace neexistuje, nebo v případě výjimky z registrace na základě Zákona o cenných papírech. Lidem s trvalým pobytem v USA je odepřen jakýkoli přístup, ukládání, zveřejnění a/nebo dočasné/dlouhodobé uložení Přístupového dokumentu a dalších informací obsažených v této části webu.
Za účelem přístupu k této části webu, Přístupovému dokumentu a zde uvedeným informacím je nutné prohlásit na vaši vlastní plnou odpovědnost, že jste si toto varování přečetli a potvrzujete, že nemáte bydliště a/nebo sídlo ve Spojených státech amerických, Austrálii nebo Japonsku.

Start typing and press Enter to search